Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Beantwoording rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht


In september 2018 stelde Ton Jongbloed een burgerlijk procesrechtelijke rechtsvraag. In deze bijdrage geeft hij antwoord op deze vraag, en maakt hij bekend wie de prijs van € 200 heeft gewonnen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: april 2019

Archiefcode: AA20190323

dagvaarding dwangsom rechtsvraag standaardbrieven voorlopige voorziening

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Perspectief Rechtsvraag