Seksueel geweld betaald gezet (Digitaal boek)

Juridische gids civiel- en strafrechtelijke schadevergoedingsmogelijkheden


Slachtoffers van seksueel geweld roepen steeds vaker het recht in om schadevergoeding te verkrijgen. Het voeren van een juridische procedure kan bijdragen aan het verwerken van het seksueel geweld en aan de versterking van de weerbaarheid. Advocaten en medewerkers van Bureaus voor Rechtshulp en voor Slachtofferhulp verlenen daarbij juridische ondersteuning. Dit vraagt van hen specifieke kennis van zedendelicten, van bewijsvoering en van de procedures die gelden als het slachtoffer aangifte heeft gedaan. Deze juridische gids beoogt rechtshulpverleners inzicht te geven in deze specifieke rechtsterreinen en biedt verder handvatten om succesvol een schadevergoeding te claimen. De uitspraken die in het jurisprudentiegedeelte staan, kunnen worden gebruikt om een inschatting te maken omtrent de haalbaarheid van een zaak.

Seksueel geweld betaald gezet is zodanig geschreven, dat het ook aan niet-juristen die geïnteresseerd zijn in de juridische aspecten van seksueel geweld en in de mogelijkheden om als slachtoffer een schadevergoeding te verkrijgen, een schat aan informatie biedt.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): K.D. Lünnemann, D.J.G. Piechocki

1e druk 2001

Verschijningsdatum: 18-10-2001

ISBN: 9789069163185

Pagina's: 344

schadevergoeding zedendelicten

Burgerlijk recht AansprakelijkheidsrechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.