Toont alle 3 resultaten

Hang naar heden

Over het verleden in het geldende recht

J.M. Milo

Post thumbnail

Ons geldende recht is hedendaags recht geworden. In rechtsgeleerde literatuur, rechtspraak en onderwijs wordt minder met behulp van het verleden geargumenteerd dan een halve eeuw en langer geleden. Waaraan ligt dat? Is nieuw recht beter recht? Zijn Nederlandse juristen te volgzaam in wat door wetgever en rechter is uitgesproken? Wanneer is een concept, een regel of een auteur `over de datum’? Er zijn goede redenen om de deur naar het verleden meer open te zetten – in ieder geval in rechtsgeleerd onderwijs en debat.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2017
AA20170240

Rode draad ‘Historische Rechtszaken’ inleiding

Inleiding

F. Jaspers, R.M. Pasma, E.M. Witjens

In deze inleiding wordt de Rode draad 'historische rechtszaken' ingeleid. In deze Rode draad worden allerlei belangrijke, met name strafprocessen, besproken.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
januari 2003
AA20030006

Romeins recht in het rechtencurriculum – een pleidooi

Y.E.M. Cremers, D. de Vries

Waar een vak Romeins recht vroeger verplicht deel uitmaakte van de Nederlandse bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, kennen thans nog slechts drie van de tien rechtenfaculteiten een verplicht vak Romeins recht. In de hoop de bredere ontwikkeling van een afnemende interesse in de historische wortels van ons recht te keren, geven de auteurs een pleidooi voor structurele verankering in het rechtencurriculum van een vak Romeins recht. Met een historisch, een academisch en een praktisch argument hopen zij het Romeinse recht weer op de curriculaire kaart te zetten.

Opinie | Redactioneel
september 2022
AA20220611

Toont alle 3 resultaten