Rifgat: reanimatie van een BV door herroeping van ontbindingsbesluit


Hoge Raad 19 december 2014, nr. 13/05081, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rodenstaal Balkan d.o.o. e.a./Kladovo Beheer BV e.a.)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: april 2015

Archiefcode: AA20150300

Hoge Raad 19-12-2014 (ECLI:NL:HR:2014:3677) zaaknummer: 13/05081

2:15 BW 2:19 BW belanghebbende BV herroeping ontbindingsbesluit vereffening

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie