BV

Toont alle 9 resultaten

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

M. Neekilappillai, E.F. Verheul

Post thumbnail Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief | Interview
februari 2014
AA20140146

Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware

T.A. Keijzer

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt met breed penseel besproken in hoeverre sprake is van een vennootschapsrechtelijk zelfbeschikkingsrecht in Nederland en Delaware. Kunnen actoren hun eigen positie bepalen, of zijn belangrijke keuzes opgelegd door de wetgever? Daartoe worden de wetssystematiek en de verhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering geanalyseerd.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170610

Bierviltjes, boeken en bv’s. De bedrijvigheid van politieke partijen

De in het Nieuw BW-traject verloren eenheid en samenhang van het ondernemingsrecht behoeft herstel

M.J.G.C. Raaijmakers

Post thumbnail Na ruim 30 jaar stopt Theo Raaijmakers als annotator van Ars Aequi. In dit artikel schrijft hij over zijn carrière, vanaf zijn redacteurschap bij Ars Aequi. Maar natuurlijk schrijft hij ook over het ondernemingsrecht (vanaf 1947), en over het gebrek aan samenhang en eenheid daarin. Op naar een Wetboek Ondernemingsrecht?

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201132

Het doel van de vennootschap

Aspecten van de voor vennootschappen verplichte doelomschrijving

Th. Groenewald

Post thumbnail

In Nederland kan, in afwijking van de EU-hoofdregel, een vennootschap tegenover derden betogen dat een rechtshandeling in strijd is met haar doel, met als sanctie vernietiging van die rechtshandeling. Gevolg: rechtsonzekerheid en conflicten met andere wetgeving. Doelomschrijvingen kunnen echter wel dienstig zijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2015
AA20150993

december 1995

Katern 57: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Rifgat: reanimatie van een BV door herroeping van ontbindingsbesluit

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 december 2014, nr. 13/05081, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rodenstaal Balkan d.o.o. e.a./Kladovo Beheer BV e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150300

Vereenvoudigd en flexibel BV-recht

M. Meinema

Op 1 oktober 2012 traden de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking. Daarmee kwam een wetgevingstraject dat van start ging in 2003, ten einde. Sinds de aankondiging van de voornemens om het verplichte minimumkapitaal van €18.000 af te schaffen hebben ondernemers aan de overheid gevraagd of ze nog even moesten wachten met de oprichting van een BV tot de nieuwe wet er was. Men moest nog even geduld hebben. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen ondernemers een besloten vennootschap oprichten zonder een minimum kapitaal en hebben zij meer vrijheid om hun BV in te richten. In deze bijdrage wordt de inhoud van de nieuwe wetgeving besproken tegen de achtergrond van het wetgevingstraject.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2013
AA20130310

Webpublicatie – Hoofdlijnen van de BV

E.A. van Dooren, E.E. Neele, H.C.A. van Winden, N.M.C. Wisse

Post thumbnail Navigeer snel en overzichtelijk door de hoofdlijnen van de BV. Je wordt op praktische wijze geleid door al die onderdelen die voor het algemene begrip van de BV van belang zijn.

Alle uitgaven | Hoofdlijnen
01-12-2021

Toont alle 9 resultaten