nationaliteit

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

J. van Rijn van Alkemade

In dit artikel wordt ingegaan op een tweetal verdragen uit 1980, geldend in Nederland vanaf 1990, die ingaan op de burgerrechtelijke aspecten van ontvoeringen van kinderen. In dit artikel komt naast de totstandkoming van de verdragen ook de werking van de verdragen en de uitvoering ervan in Nederland door middel van Nederlandse wetten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1990
AA19900544

De Balten en hun medelanders

De nationaliteitswetgeving in de Baltische wet bestuursrecht

P. van Krieken

Artikel dat zijn aanleiding vindt een redactioneel artikel over statenloosheid in de Baltische staten. In het artikel wordt de nationaliteitswetgeving, naturalisatie, taalwetten en de status van medelanders in de Baltische staten geschetst.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1993
AA19930174

juni 1997

Katern 63: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

september 2001

Katern 80: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Préfet du Gers: de persoonlijke gevolgen van Brexit

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 9 juni 2022, C-673/20, ECLI:EU:C:2022:449 (EP/Préfet du Gers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2022
AA20220907

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 44

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 89

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 49

Noot: G.R. de Groot

13-06-2002 Kantonrechter Paramaribo zaaknummer: 014650

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 97

Noot: C.A. Groenendijk

04-04-2002 VN-Mensenrechtencomité zaaknummer: 965/2000

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 99

Noot: C.A. Groenendijk

05-09-2002 Commissie Gelijke Behandeling zaaknummer: 2002-155

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 35

verlies Nederlanderschap wegens vrijwillig verkrijgen vreemde nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 36

onderzoek naar bezit vreemde nationaliteit: rechtsvraag of beoordeling van feiten?

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond