Toont alle 7 resultaten

Aansprakelijkheidsbeperking architecten ongefundeerd

B. Emmerig, M.W. Hesselink

De redactie betoogt in deze bijdrage dat de aansprakelijkheidsbeperking door architecten ongefundeerd is. Zij menen dan ook dat het tijd wordt dat architecten met een nieuwe SR komen waarin zij de verantwoordelijkheid voor de door hen geleverde (wan)prestatie ten volle aanvaarden.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1989
AA19890824

Een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties is overbodig

J. Dekker-Dingemans, T.M. ter Horst-Wielinga

In dit artikel wordt betoogd dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering door een organisatie die werkt met vrijwilligers niet nodig is. Enerzijds kan de organisatie nooit (risico)-aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen van de vrijwilliger daar deze niet bij de organisatie in dienst zijn of werkzaamheden verricht. Anderzijds zijn de gedragingen waardoor de vrijwilliger op onrechtmatige wijze aan derden schade berokkent door diens persoonlijke AVP-polis gedekt. Omdat dit tot nu toe nog maar onduidelijk is, pleit de auteur er voor dat expliciet in de polisvoorwaarden wordt opgenomen dat schade aangericht tijdens vrijwilligerswerk gedekt wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
September 1990
AA19900525

Gezagsrelatie twijfelachtig: een nawoord

J. Dekker-Dingemans, T.M. ter Horst-Wielinga

Nawoord bij een reactie op een eerder artikel over de noodzaak tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van vrijwilligers. De oorspronkelijke auteurs betogen dat in geval van vrijwilligerswerk het twijfelachtig is of er een gezagsrelatie bestaat tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1991
AA19910145

Het nieuwe verzekeringsrecht, deel II

N. Frenk, F.R. Salomons

In dit artikel worden een aantal artikelen uit het nieuwe verzekeringsrecht uitgebreid behandeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2006
AA20060439

September 1990

Katern 36: Verzekeringsrecht

M.M. Mac Lean, D. Wachter

December 1997

Katern 65: Verzekeringsrecht

C.C. van Dam, B. Roest

Rechtsvraag (186) burgerlijk recht

P.A. Stein

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en waarbij na een geschetste casus de vraag aan de orde komt wie de verzekeringspenningen toekomen na een schadegeval.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1989
AA19890222

Toont alle 7 resultaten