Rechtsvinding (Digitaal boek)


In deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks over rechtsvinding ligt de nadruk op rechterlijke rechtsvinding. Het resultaat hiervan, de rechtsbeslissing, kan zonodig met geweld worden afgedwongen. Dit is een  bijzonder aspekt van rechtsvinding door de rechter. De auteur stelt het probleem van de legitimiteit van dit overheidshandelen centraal. Zowel algemene rechtsvindingstheorieën als
bepaalde bijzonderheden van rechtsvinding bij rechtspraak worden in dit verband behandeld. Passages van rechterlijke uitspraken vormen het werkmateriaal.

Het boekje is bestemd voor eerstejaars rechtenstudenten en is bedoeld als introductie in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.