Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

‘Alles afwegende….’ (Digitaal boek)

Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam

E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier

Post thumbnail

De bijdragen bieden een goed inzicht in de stand van zaken in het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland.

9789069166629 - 13-12-2007

De proceslustige Groninger rechtenstudent

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1795, nr. 200103751/1, JB 2002, 142 m.nt. Heringa Een Groninger rechtenstudent was het blijkbaar niet eens met de beoordeling van een van zijn tentamens en heeft tot aan het hoogste instantie doorgeprocedeerd om zijn gelijk te halen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2002
AA20020626

De tweede volzin van artikel 359 lid 2 Sv

M.J. Borgers

Hoge Raad 11 april 2006, nr. 01324/05, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, LJN: AU9130, NJ 2006, 393 In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op de reikwijdte van de motiveringsplicht geïntroduceerd met art. 359 lid 2 tweede volzin Sv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2006
AA20060745

Geen smoesjes

M.J.M. Krabbe

Post thumbnail Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2014
AA20140872

Is de motivatie soms zoek?

B. Oosting, J.F.L. Roording

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de roep om meer motivering van de Hoge Raad van haar arresten om op die manier de begrijpelijkheid en acceptatie ervan te vergroten. De redacteuren noemen het Harmonisatiewet-arrest een goed voorbeeld voor hoe het in de toekomst zou moeten.

Opinie | Redactioneel
Februari 1990
AA19900062

Maart 2007

Katern 102: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

December 2007

Katern 105: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

Juni 1994

Katern 51: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Kritiek op het oordeelsvermogen (zeer vrij naar Kant)

A.M. Hol

Artikel behorende bij de reeks 'Recht & cultuur' waarbij wordt ingegaan op de sterkere democratische legitimatie dan wordt gedacht. Aan bod komen de rechterlijke besluitvorming, transparantie bij feiten en overwegingen, de herkenbaarheid, openheid naar het publiek. Deze vier kenmerken brengen de auteur tot de stelling dat rechtspraak meer tot de verbeelding spreekt dan de werkzaamheden van het parlement. Vervolgens wordt er ingegaan op kritiek van parlementariërs en de voor en tegens hierbij.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
Oktober 2009
AA20090618

Mag het een overweginkje meer zijn?

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad en de motivering van zijn arresten en conclusies: een verslag van het symposium

, M.T. Beumers, P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver

Post thumbnail Op 25 mei 2016 organiseerden de Hoge Raad en Ars Aequi een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Deze bijdrage is een verslag van dat symposium.

Perspectief | Congresverslag
September 2016
AA20160678

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 44

afwasser

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 48

Japanse zelfstandige

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond