Showing 1–12 of 53 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 31

Commissie t. Duitsland: terbeschikkingstelling van derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 32

signalering in SIS en weigering aan grens van gezinsleden derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 33

Commissie t. België: in-actieven – bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 34

voorafgaande taaltoets voor toelating van advocaat uit andere lidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 31

Jia; België-route – (schoon)ouders - ten laste

Noot: H. Oosterom-Staples

09-01-2007 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen zaaknummer: C-1/05

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 32

Commissie tegen Nederland: openbare orde - burgers van de Unie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 33

Eind: verblijfsrecht van derdelander als gezinslid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 30

Verblijfsrecht van economisch niet-actieve – bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 31

Jipa - vrij verkeer Unieburgers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 32

Metock

Noot: Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

15-07-2008 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen zaaknummer: C-127/08

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 33

Huber: registratie van EU-burgers in een centraal vreemdelingenregister

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 34

EU-burger - openbare orde – ongewenstverklaring

Showing 1–12 of 53 results