Showing all 7 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 30

Ruiz Zambrano: interne situatie – effectieve genot burgerschapsrechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 36

terugkeer na kort toeristisch verblijf geen belemmering EU-rechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 22

O., S. en L.: gezinshereniging samengestelde gezinnen; Unieburgerschap en de belangen van het kind.

Noot: N. Ismaili

06-12-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-356/11 en C-357/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 29

Iida: EU burgerschap, verblijfsrecht ouder en verkrijging langdurig ingezetenen status

Noot: R. Fernhout

08-11-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-40/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 97

Europese Commissie tegen Oostenrijk: verboden onderscheid naar nationaliteit

Noot: A.B. Terlouw

04-10-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-75/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer – verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger

Noot: H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

12-03-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-457/12

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 83

Sociale Verzekeringsbank heeft eigen verantwoordelijkheid Zambrano situatie te onderzoeken

Showing all 7 results