Derdelanders

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Na de inval op 24 februari 2022 van Rusland in Oekraïne verklaarde de Raad van de Europese Unie de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van toepassing op degenen die de oorlog ontvluchtten. Nederland verklaarde in eerste instantie die bescherming ruimhartig toe te zullen passen. Desalniettemin werd die bescherming al binnen een paar maanden weer beëindigd voor de categorie derdelanders die geen permanente verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. In dit artikel onderzoekt Carolus Grütters of de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid die bevoegdheid wel heeft. Uitgelegd wordt wat de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn van de EU precies inhoudt en wie daaronder vallen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de merkwaardige wijze waarop een groep van derdelanders, die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, in Nederland is behandeld en hoe verschillende vreemdelingenrechters daarover hebben geoordeeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240385

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 94

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 31

Commissie t. Duitsland: terbeschikkingstelling van derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 32

signalering in SIS en weigering aan grens van gezinsleden derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 31

Jia; België-route - (schoon)ouders - ten laste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 33

Eind: verblijfsrecht van derdelander als gezinslid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 30

Ruiz Zambrano: interne situatie – effectieve genot burgerschapsrechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 31

McCarthy, dubbele nationaliteit - interne situatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 32

Dereci

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 42

verblijf als langdurig derdelander niet van rechtswege; gevolg voor belastingen en toeslagen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 43

cumulatie leges alle gezinsleden belemmering voor uitoefening rechten Richtlijn 2003/109

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 44

periode tussentijds formeel beperkt verblijfsrecht telt mee; periode na einde verblijfsvergunning niet

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond