Toont alle 12 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 94

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 31

Commissie t. Duitsland: terbeschikkingstelling van derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 32

signalering in SIS en weigering aan grens van gezinsleden derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 31

Jia; België-route - (schoon)ouders - ten laste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 33

Eind: verblijfsrecht van derdelander als gezinslid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 30

Ruiz Zambrano: interne situatie – effectieve genot burgerschapsrechten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 31

McCarthy, dubbele nationaliteit - interne situatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 32

Dereci

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 42

verblijf als langdurig derdelander niet van rechtswege; gevolg voor belastingen en toeslagen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 43

cumulatie leges alle gezinsleden belemmering voor uitoefening rechten Richtlijn 2003/109

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 44

periode tussentijds formeel beperkt verblijfsrecht telt mee; periode na einde verblijfsvergunning niet

Toufik Lounes-Secretary of State for the Home Department

P.J. Slot

Hof van Justitie EU (HvJ EU) (Grote Kamer) 14 november 2017, ECLI:​EU:​C:​2017:​862, C-165/16 (Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2018
AA20180148

Toont alle 12 resultaten