verblijfsvergunning

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

De dialoog tussen bestuursrechters over uit Oekraïne gevluchte derdelanders

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

Gouvernementele rechtspraak?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 4 februari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF9319, nr. 200300241/1 De kernvraag bij dit arrest is als volgt: Mag bij een op delegatie berustende regeling een bij de wet aan een ambt toegekende discretionaire bevoegdheid zodanig worden beperkt dat deze bevoegdheid verandert in een gebonden bevoegdheid?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2003
AA20030386

december 1989

Katern 33: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles, J.D.M. Steenbergen

maart 1991

Katern 38: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

december 2001

Katern 81: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

september 2002

Katern 84: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

september 2003

Katern 88: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 48

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 61

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 65

hernieuwde inbewaringstelling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 95

EEG-Turkije; niet tijdige indiening aanvraag; mvv

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond