Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2019 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789492766342 - 22-8-2019

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 49

Richtlijn langdurig ingezeten derdelanders en middeleneis

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 40

heffing leges ontneemt het nuttig effect aan richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 41

EG langdurig ingezetene: onderbreking vijf jaar rechtmatig verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 44

Prejudiciële vraag over formeel beperkt verblijfsrecht in richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 45

Terugbetaling onverschuldigd betaalde leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 41

Ziebell: artikel 14(1) Besluit nr. 1/80 en een grens aan analoge toepassing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 45

status langdurig ingezeten derdelander, uitkering Ziektewet en duurzaamheid bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 46

Wet inburgering: inburgeringsplicht EG-langdurig ingezetene en vergunning onbepaalde tijd regulier

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 29

Iida: EU burgerschap, verblijfsrecht ouder en verkrijging langdurig ingezetenen status

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 39

Kamberaj: gelijke behandeling langdurig ingezetene bij huursubsidie en artikel 34 Handvest

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 40

Commissie tegen Nederland: overdreven en onevenredig hoge leges

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond