Rechtsbeginselen en rechtspositivisme


Artikel over hoe rechtsbeginselen spelen bij rechtspositivisme. In het artikel wordt daarbij met name ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen rechtsregels en rechtsbeginselen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W Brouwer

Verschijning: Oktober 1991

Archiefcode: AA19910757

analogie legisme positivisme rechtsbeginselen rechtsregels uitleg uitzondering

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen