Rechtsbeginselen en rechtspositivisme


Artikel over hoe rechtsbeginselen spelen bij rechtspositivisme. In het artikel wordt daarbij met name ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen rechtsregels en rechtsbeginselen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W Brouwer

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910757

analogie legisme positivisme rechtsbeginselen rechtsregels uitleg uitzondering

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen