Rapport integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)

De rechterlijke macht: een gilde op drift!


In dit artikel gaat de auteur in op de integriteit van rechters gezien in het licht van hun nevenfuncties en het instituut van de rechter-plaatsvervanger.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.C. Burhoven Jaspers

Verschijning: maart 1997

Archiefcode: AA19970149

integriteit nevenfuncties onpartijdigheid rechterlijke onafhankelijkheid

Staats- en bestuursrecht

Opinie Opiniërend artikel