Publiek- en privaatrechtelijke aansprakelijkheid in de gewijzigde Wet bodembescherming


Bespreking van de Wet Bodembescherming (WBB) die de Interimwet Bodemsanering vervangt. In de WBB is meer ruimte voor bodemsanering door de vervuilende burger, merendeels ondernemingen. De wet geeft instrumenten om onwillige burgers die verontreinigingen hebben veroorzaakt te dwingen om de bodem te saneren. In dit artikel worden deze en andere bevoegdheden van de overheid besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Bauw

Verschijning: december 1994

Archiefcode: AA19940810

bodemsanering burger milieuvervuiling overheidsoptreden ultimum remedium

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving