Toont alle 10 resultaten

‘Three strikes and you’re out’ in Nederland?!

D.A.L. Dirksen, R.C.A. de Graaf, H.A.W. Koch, J. Stam

Post thumbnail De politieke partijen BBB, FvD en JA21 stellen voor een ‘three strikes and you’re out’-principe in het Nederlandse strafrecht te introduceren. In deze bijdrage beschouwen wij dit voorstel vanuit het perspectief van het EVRM, het straf- en sanctierecht en de criminologie. We komen tot het afgewogen oordeel dat, hoewel de wetgever in beginsel grote vrijheid toekomt in het bij wet bepalen van de geëigende straf, het principe niet goed past in het Nederlandse straf- en sanctierechtelijke systeem.

Verdieping | Studentartikel
april 2024
AA20240289

De actuele discussie over de doodstraf in de Verenigde Staten

R. van der Hulle

Post thumbnail

Een van de meest omstreden onderwerpen in de Verenigde Staten is de doodstraf. Hoewel de doodstraf ten tijde van de vaststelling van de Amerikaanse Grondwet een breed aanvaarde straf was, is de discussie over de grondwettigheid van deze straf recentelijk opnieuw opgelaaid.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2018
AA20180130

Het Schotse referendum en het kiesrecht voor gedetineerden

R. van der Hulle

Post thumbnail Het kiesrecht voor gedetineerden is nog altijd een omstreden onderwerp binnen het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering voert al jarenlang een felle strijd tegen de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM), waaruit volgt dat een algehele, categorische uitsluiting van gedetineerden van deelname aan verkiezingen niet is toegestaan. Tegen die achtergrond werd het Britse Supreme Court gevraagd een oordeel te geven over de uitsluiting van gedetineerden van deelname aan het op 18 september 2014 gehouden Schotse referendum.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2015
AA20150454

Levenslang en toch op vrije voeten

Hoe de staatssecretaris spijt kreeg van de toepassing van artikel 13 Sr

G. de Jonge

Rechtbank Den Haag 10 juli 2014, nr. C/09/466419 / KG ZA 14-607, ECLI:NL:RBDHA:2014:8409

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150312

Levenslang hopen

S. Steneker

In deze column van Sander Steneker staat de levenslange gevangenisstraf in Nederland centraal.

Opinie | Column
februari 2018
AA20180140

Levenslang in de ban?

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 5 juli 2016, nr. 15/00402, ECLI:NL:HR:2016:1325

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170119

Levenslang is levenslang uit de gratie

M.T. Beumers, C.C. de Kluiver

Het EHRM heeft zich de laatste decennia in verschillende arresten uitgelaten over de vraag wanneer een levenslange gevangenisstraf mensenrechtelijk aanvaardbaar is. Het EHRM eist dat er de jure en de facto uitzicht op vervroegde vrijlating bestaat voor een veroordeelde. Het is maar de vraag of Nederland aan deze vereisten voldoet. Hoewel over levenslang uiteenlopende visies bestaan in de samenleving, ontkomt de politiek er naar mening van de auteurs niet aan om zich over dit lastige vraagstuk te buigen.

Opinie | Redactioneel
april 2016
AA20160231

Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2014
AA20140346

Rond Srebrenica: de zorgplicht in tijden van oorlog

A.G. Castermans, C.W. Demper

Hoge Raad 19 juli 2019, nr. 17/04567, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1223, NJ 2019/356, m.nt. A.G. Castermans & C.W. Demper (Mothers of Srebrenica)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190981

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

M.Y.A. Zieck

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.

Opinie | Column
november 2016
AA20160831

Toont alle 10 resultaten