Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland


De stelsels van buiten-contractuele overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland zijn werkelijk verschillend. De verwachting dat de uitkomsten in vergelijkbare gevallen toch wel min of meer vergelijkbaar zullen zijn, zal na het lezen van dit boek niet geheel worden ingelost. Deze dissertatie kiest in de eerste plaats een constitutioneel perspectief en richt de blik pas in de tweede plaats op het civiele recht en het bestuursrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J.Th.M. van Roosmalen

Verschijning: oktober 2007

Archiefcode: AA20070806

lidstaataansprakelijkheid overheidsaansprakelijkheid zorgplicht

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage