Overgang naar nieuwe beginselen over het tot stand komen van schenkingen


In 1963 sprak prof.mr. Klaas Wiersma in Leiden zijn inaugurele rede uit ter aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar notarieel recht getiteld: ‘Schenking en hercodificatie’. Wat was de invloed van Wiersma en zijn visie op de uiteindelijke bepalingen omtrent schenking zoals deze zijn vastgelegd in Boek 7, Titel 3 van het huidige Burgerlijk Wetboek?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.M. Kleijn

Verschijning: April 2008

Archiefcode: AA20080315

proefschrift promoveren schenking

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Overig Rode draad Onder doctoren