Toont alle 9 resultaten

‘In God we Trust’: de tempelschatten van Travancore

E. Koops, C.M. Stolte

Post thumbnail Deze zomer werd door de Hoge Raad van India een commissie van zeven bedaagde rechtsgeleerden ingesteld om een inventaris te maken van de schatten in de Padmanabhaswamy-tempel in Trivandrum. Het resultaat was verbluffend. De commissie trof in zes ondergrondse schatkamers kilo’s goud en edelstenen aan. Het pronkstuk is een gouden beeld van een meter hoog, rijk bezaaid met diamanten, robijnen en smaragden. De totale waarde van de inventaris wordt inmiddels geschat op ruim 19,5 miljard euro. Interessanter nog dan de vraag waar de 19,5 miljard euro vandaan komt of waarom het daar ligt, is de vraag aan wie het toebehoort. Dat was de aanleiding voor het onderzoek door de bedaagde rechtsgeleerden: een rechtszaak die nu in hoogste instantie speelt tussen de familie van de laatste Maharaja en de deelstaat Kerala. Van wie is de schat?

Opinie | Amuse
november 2011
AA20110776

Beantwoording rechtsvraag (297) Belastingrecht (schenkingsrecht)

I.J.F.A. van Vijfeijken

Dit artikel beantwoord de reeds eerder gestelde vragen, die gesteld werden aan de hand van een belastingrechtelijke casus.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2002
AA20020045

De multiculturele wisseltruc

A. Bouichi, F. Jaspers

Dit redactioneel behandelt de casus waarin een man en een vrouw naar buitenlands recht huwen, een bruidschat schenken en na het nederlandse recht van toepassing hebben laten verklaren scheidden. Kan de bruidsschat nu worden teruggevorderd.

Opinie | Redactioneel
mei 2003
AA20030347

Estate planning? Een generalistisch specialisme

Van de Embryowet tot de Wet studiefinanciering 2000

F.W.J.M. Schols

Estate planning is een vakgebied, dat gezien kan worden als een generalistisch specialisme, waar diverse civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden bijeenkomen en geïntegreerd worden aangepakt rondom het overlijden van een natuurlijk persoon. Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van het (familie)vermogen naar (meestal) de volgende generatie en het (tijdelijke) beheer van dat vermogen na overlijden. Estate planning kan gezien worden als het sluitstuk op de financiële planning van een persoon.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2007
AA20071002

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Giraal goed, vergoeden moet?

Het nieuwe relatievermogensrecht heeft al menig pen in beweging gezet en in dit artikel wordt aandacht besteed aan een specifieke vraag die zich in de praktijk met grote regelmaat voordoet. Thomas Subelack gaat in op de vraag wat rechtens geldt als de ene echtgenoot in privé een schenking in geld verkrijgt, die wordt overgeboekt naar […]

Is de beperkte gemeenschap van goederen een verbetering voor ons huwelijksvermogensrecht?

T.J. Mellema-­Kranenburg

Post thumbnail

Op 19 april 2016 is wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht door de Tweede Kamer aangenomen. In dit wetsvoorstel wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor goederen en schulden die echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, buiten de gemeenschap blijven. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Is dit nieuwe stelsel een verbetering van ons huwelijksvermogensrecht?

Opinie | Opiniërend artikel
december 2016
AA20160937

Leven als Mars in Gallië

E. Koops

Post thumbnail

Wie is de eigenaar van een schenking aan een godheid? Dit privaatrechtelijke probleem is nu niet meer zo actueel, maar de Romeinse juristen vonden voor dit probleem een eigenzinnige, praktische en – door de opkomst van het Christendom – tamelijk onderbelicht gebleven oplossing.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
juni 2012
AA20120414

Overgang naar nieuwe beginselen over het tot stand komen van schenkingen

W.M. Kleijn

In 1963 sprak prof.mr. Klaas Wiersma in Leiden zijn inaugurele rede uit ter aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar notarieel recht getiteld: ‘Schenking en hercodificatie’. Wat was de invloed van Wiersma en zijn visie op de uiteindelijke bepalingen omtrent schenking zoals deze zijn vastgelegd in Boek 7, Titel 3 van het huidige Burgerlijk Wetboek?

Overig | Rode draad | Onder doctoren
april 2008
AA20080315

Revindicatie na pakjesavond

J. Klijnsma

In dit amusante redactionele artikel wordt aan de hand van een Sinterklaasverhaal ingegaan op de schenking, eigendomsvoorbehoud en derdenbescherming.

Opinie | Redactioneel
december 2007
AA20070929

Toont alle 9 resultaten