Over vennootschapsrechtelijke ethiek en de doorwerking van buitenlandse rechtsnormen


In dit redactionele artikel wordt de toepassing van buitenlands recht op een Nederlands vennootschap besproken. Rechtstreekse toepassing zou strijdig zijn met het internationale privaatrecht en de rechtszekerheid. Toch meent de redactie dat bij de invulling en interpretatie van bepalingen van Nederlands recht aan buitenlandse rechtsnormen gewicht dient te worden toegekend. Met name bij de invulling van een open norm als redelijkheid en billijkheid zou hiervoor ruimte bestaan.
Voordelen van een dergelijke interpretatie worden kort besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Breedveld, P. Roos

Verschijning: Januari 1989

Archiefcode: AA19890001

buitenlands recht toepasselijkheid buitenlandse rechtsnormen vennootschapsrecht vennootschapsrechtelijke ethiek

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel