Over het moment waarop een echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde gaat


Een echtscheiding komt pas tot stand wanneer het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken, binnen zes maanden nadat het in kracht van gewijsde is gegaan, is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. In de praktijk blijkt dat er onzekerheid bestaat omtrent het moment waarop een echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde gaat. Voor een belangrijk deel wordt dit aan een wetswijziging in 1971 toegeschreven. Onderzocht wordt of die onzekerheid wel gerechtvaardigd is. Uit een analyse van twintig jaar procesrechtelijk zoeken en tasten blijkt dat dit voor het grootste gedeelte niet het geval is. Alleen in één bepaald, specifiek geval kan er onzekerheid bestaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.W. Breuker

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AA19910459

echtscheiding kracht van gewijsde rechtsmiddelen vonnis wetswijziging

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Verdieping Studentartikel