Oscar Pistorius en het Romeinse recht


Oscar Pistorius schoot in 2013 zijn geliefde dood, naar eigen zeggen omdat hij haar aanzag voor een dief. Deze maand staat hij daarvoor terecht, mogelijk met de hoop dat de Romeinsrechtelijke wortels van het Zuid-Afrikaanse recht hem uitkomst zullen bieden. Dat deze hoop waarschijnlijk ijdel is legt Jelle Jansen uit in deze column.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Jansen

Verschijning: maart 2014

Archiefcode: AA20140189

diefstal fur manifestus heterdaad Oscar Pistorius Twaalftafelenwet

Burgerlijk recht Metajuridica Romeins rechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Column