Opties en deelnemingsvrijstelling (het Falconarrest)


Hoge Raad 22 november 2002, nr. 36 272, ECLI:NL:HR:2002:AD8488, BNB 2003/34. Ook bekend als het Falcon-arrest.

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op het belangrijke deel van de vennootschapsbelasting: de deelnemingsvrijstelling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030672

Hoge Raad 22-11-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD8488) zaaknummer: 36 272

deelnemers vrijstelling vennootschapsbelasting

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie