Opportuun Immuun


Al geruime tijd lijken de arbeidsverhoudingen binnen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) ernstig verstoord. Anonieme werknemers spreken over een schrikbewind, waarin intimidatie, torenhoge werkdruk en verregaande interne tuchtmaatregelen aan de orde van de dag zijn. Het Hof Den Haag heeft vastgesteld dat de EOO op onrechtmatige wijze het recht op staken en vakbondsvorming en communicatie heeft beperkt. De minister van Justitie heeft de betekening van dit arrest voorkomen omdat het in strijd zou zijn met het beginsel van immuniteit. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze immuniteit in arbeidsconflicten essentieel is om het uitoefenen van officiële taken niet in gevaar te brengen. Immuniteit is immers geen vrijbrief voor willekeur, intimidatie en beperkingen op fundamentele rechten. De acties van de minister kunnen daarom als teleurstellend worden beschouwd.