Openbaarheid van bestuur in de zaak-Zorreguieta en de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6702, nr. 200105270/1 (Zorreguieta)

Intern beraad in het kader van een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’: moet geen sprake zijn van een gezamenlijke bevoegdheid of taak? De onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in politiek geladen kwesties.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: Januari 2003

Archiefcode: AA20030037

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21-08-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AE6702) zaaknummer: 200105270/1

politiek verantwoordelijkheid vervolging

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie