Onvoorziene crises: van krediet tot corona


In de huidige coronacrisis proberen sommige ondernemers met het leerstuk van onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) vaste lasten zoals huur te verminderen. In de eerste uitspraken in kort geding lijken rechters zich welwillend op te stellen om dit soort vorderingen toe te kennen. Dat is opmerkelijk, omdat tijdens de kredietcrisis uit 2008 vergelijkbare vorderingen werden afgewezen. Wat rechtvaardigt het verschil in behandeling? In dit redactioneel wordt hierop ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. van Dijk, T.A. van Polanen

Verschijning: december 2020

Archiefcode: AA20201101

6:258 BW corona crisis krediet onvoorziene omstandigheden

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel