Ongehoord Nederland! Underdog en waakhond


Hoeveel ruimte moet er binnen de publieke omroep blijven voor een omroepvereniging met een radicaal andere visie op goede journalistiek? Enerzijds is het de taak van de raad van bestuur van de NPO ervoor te waken dat alle publieke media-instellingen betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel handelen. Daar staat tegenover dat Nederland een lange traditie heeft van ideologisch geprofileerde omroepen die elk hun eigen visie op de waarheid mochten verkondigen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Hins

Verschijning: februari 2023

Archiefcode: AA20230114

2.1 van de Mediawet 2.88 Mediawet Mediawet NPO Omroep Zwart ON! Ongehoord Nederland persvrijheid publieke omroep subsidie

Sociaal-economisch recht Mediarecht

Opinie Opiniërend artikel