Showing 1–12 of 118 results

AVG 2018

en Uitvoeringswet AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

9789492766373 - 11-6-2018

De veilige stad als collectief doel

E.W. Kolthoff, J.W. Sap

Wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit juridische, criminologische, historische en culturele visies, geven de auteurs antwoorden op brandende vragen van vandaag.

9789492766687 - 8-5-2019

Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht

M. de Cock Buning, F.W. Grosheide

Dit boek behandelt het communicatie- en mediarecht vanuit twee invalshoeken: communicatievormen en -middelen en communicatie-inhoud.

9789069165271 - 9-5-2007

Internetrecht 2018-2019

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 september 2018.

9789492766410 - 21-9-2018

Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017

P. Teunissen

Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.

9789492766076 - 28-9-2017

Jurisprudentie Informatiegrondrechten 1976-2013

A.M. Klingenberg

De belangrijkste uitspraken op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitingsvrijheid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EU, de Hoge Raad, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en De Nationale ombudsman.

9789069167480 - 13-1-2014

Jurisprudentie Media- en informatierecht 1976-2005

IVIR

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1976 tot 2005 op het gebied van het media- en informatierecht.

9789069165929 - 25-7-2006

September 2006

Katern 100: Mediarecht

A.W. Hins

December 2006

Katern 101: Mediarecht

A.W. Hins

Maart 2007

Katern 102: Mediarecht

A.W. Hins

Juni 2007

Katern 103: Mediarecht

A.W. Hins

September 2007

katern 104: Mediarecht

A.W. Hins

Showing 1–12 of 118 results