Toont alle 8 resultaten

De Mediawet

H.M. Linthorst

In dit artikel wordt de Mediawet besproken. De Mediawet vervangt de Omroepwet, de Wet Voorziening Perswezen 1951 en de Wet op de omroepbijdragen. De Mediawet regelt thans de onderwerpen, opgenomen in de drie vorengenoemde wetten. Daarbij is eigenlijk alleen nieuw de regeling van steunmaatregelen voor persorganen. De Mediawet heeft dus in belangrijke mate het karakter van een codificatie. Inhoudelijk belangrijke wijzigingen bevat de wet niet veel. De belangrijkste is de verzelfstandiging van het facilitair bedrijf van de NOS. In dit artikel wordt de geschiedenis en totstandkoming van de wet besproken alsmede de doelstellingen van de Mediawet. Vervolgens komt de structuur aan de orde. Daarna wordt er aandacht besteed aan adviesorganen en het Commissariaat voor de Media. Vervolgens het behandeling de splitsing van de NOS, de pers en het Europese toezicht. Tenslotte komt de verhouding met de Grondwet en deregulering aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 1988
AA19880379

September 2000

Katern 76: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

December 2003

Katern 89: Mediarecht

A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

Kattige dames en de persvrijheid op de Nederlandse Antillen

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het vijfde overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keren zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. Wij hopen hiermee de belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezers van Ars Aequi te brengen. Omdat prof. Schermers in juli 1996 is afgetreden als lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens zal dit zijn laatste bijdrage zijn in deze rubriek.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 1996
AA19960758

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het tweede overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keer zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. De auteurs hopen hiermee de voor de Nederlandse studenten belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezer van Ars Aequi te brengen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 1995
AA19950260

Trial by media: banger voor de pers dan voor de strafrechter

P.C. Schouten

Post thumbnail In het Google-tijdperk is reputatieschade voor de justitiabele, maar óók voor de rechtspraak, het grootste gevaar van trial by media. De politiek zit stil en het OM lust er wel pap van. In een repressief politiek klimaat zal het zinnige en redelijke in mediagevoelige zaken van de rechterlijke macht moeten komen.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2013
AA20130641

Woord-en-strijd

S.E. Bartels, I. Meijer

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid die niet alleen tot minder ontwikkelde landen dan Nederland beperkt blijft maar ook in eigen land de aandacht wekt.

Opinie | Redactioneel
September 1994
AA19940553

Toont alle 8 resultaten