Nieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking – reconstructie van een wetgevingsproces


Een uiteenzetting van het ontstaan van het nieuwe vermogensrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): V.J.A. Sütõ

Verschijning: februari 2005

Archiefcode: AA20050101

Burgerlijk Wetboek ontwikkeling

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Literatuur Proefschriftbijdrage