Nawoord op de reactie van Molin


Nawoord op een reactie in Ars Aequi over het IRM-rapport dat ziet op de Integriteit van de Rechterlijke Macht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Verschijning: oktober 1997

Archiefcode: AA19970705

eerlijk proces integriteit onafhankelijkheid onpartijdigheid rechterlijke macht

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Reactie/nawoord