Nawoord ‘Euthanasie: de grens bereikt?’


In dit nawoord op een reactie wordt ingegaan op het onderscheid tussen een maatschappelijk en juridisch debat rondom euthanasie.