Toont alle 4 resultaten

Nawoord ‘Euthanasie: de grens bereikt?’

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, J.B. Spath

In dit nawoord op een reactie wordt ingegaan op het onderscheid tussen een maatschappelijk en juridisch debat rondom euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2001
AA20010441

Smaad, eenvoudige belediging en het maatschappelijk debat

F. Janssens, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail Publicisten en politici leveren tal van bijdragen aan het maatschappelijk debat. Daarbij nemen ze vaak geen blad voor de mond. Gezagdragers of (andere) politici worden in denigrerende termen beschreven of van ernstige misstappen beschuldigd. In dergelijke gevallen staat het belang van een ongebreideld maatschappelijk debat tegenover het belang de persoonlijke integriteit of goede naam van de aangevallen persoon te beschermen. In deze bijdrage wordt onderzocht welke ruimte er daarbij is voor de toepassing van de strafrechtelijke bepalingen die zien op smaad en eenvoudige belediging.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2020
AA20200129

Verschil van mening

M.V. Polak

In dit artikel wordt ingegaan op de mening en meningsvorming van juristen. Volgens de auteur moet er minder sprake zijn van nuance bij juristen waar dit geen typisch juridische onderwerpen betreft. Zij zouden best wat harder uit de hoek mogen komen en zich wat meer bemoeien met het maatschappelijk debat.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1994
AA19940577

Waarheid tegen leugen

Over de rol van de rechtswetenschap en het maatschappelijk debat

A.M. Hol

Post thumbnail Voortdurend wordt er door politici en bestuurders gemorreld aan de belangrijke beginselen van de democratische rechtsstaat. Denk aan doelbewuste leugens van politici, hun kritiek op rechters en grondrechten. Rechtswetenschappers hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid, een roeping. Waar anderen het niet zo nauw nemen met de waarheid hebben zij tot taak de waarheid van het recht op robuuste wijze in het maatschappelijk debat voor het voetlicht te brengen.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2020
AA20200298

Toont alle 4 resultaten