Minderjarige zedendelinquenten

Een benadering in het strafrecht


In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Nederlandse justitie om minderjarige zedendelinquenten weer op het rechte pad te helpen zodat de kans op recidive verkleind wordt. Daarbij wordt er ook ingegaan op resultaten die bekend zijn uit onderzoeken aan interventiemethoden in de Verenigde Staten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Boelrijk

Verschijning: juni 1992

Archiefcode: AA19920315

gesloten inrichting groepstherapie minderjarige recidive seksueel gedrag zedendelict

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Verdieping Studentartikel