Toont alle 6 resultaten

Bestraffing van Syriëgangers

B. van Gestel

Post thumbnail Sinds 2012 zijn circa 300 personen uit Nederland naar oorlogsgebied in Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij terroristische organisaties zoals Islamitische Staat (IS). Naar al deze uitreizigers wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit artikel geeft een overzicht van de straffen die tot nu toe door Nederlandse rechters zijn opgelegd aan teruggekeerde Syriëgangers en de factoren die daarbij een rol spelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2020
AA20201005

Maart 2007

Katern 102: Penitentiair recht

M.M. Boone

September 1989

Katern 32: Criminologie

M.A. Zwanenburg

December 1996

Katern 61: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Minderjarige zedendelinquenten

Een benadering in het strafrecht

M. Boelrijk

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Nederlandse justitie om minderjarige zedendelinquenten weer op het rechte pad te helpen zodat de kans op recidive verkleind wordt. Daarbij wordt er ook ingegaan op resultaten die bekend zijn uit onderzoeken aan interventiemethoden in de Verenigde Staten.

Verdieping | Studentartikel
Juni 1992
AA19920315

Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische ‘proof of the pudding’

S. Struijk, C.L. van der Vis, M.J.F. van der Wolf

Post thumbnail In het rapport Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg publiceerde het WODC voor het eerst de landelijke recidivecijfers voor de totale uitstroom uit de forensische zorg. Het is een breed spectrum dat een verscheidenheid aan strafrechtelijke titels omvat, waarvan de recidivecijfers flink uiteenlopen. In deze bijdrage voorzien de auteurs deze cijfers voor de Inrichting Stelselmatige Daders, de terbeschikkingstelling en de overige forensische zorg van een juridische duiding.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2020
AA20200321

Toont alle 6 resultaten