Mattern-VHS


Hoge Raad 17 september 1993, nr. 15077, ECLI:NL:HR:1993:ZC1061, RvdW 1993, 179 (R.G.F. Meier Mattern/VHS Onroerend Goed Maatschappij NV)

In dit arrest en de daarbij behorende noot komt duidelijk naar voren dat rechtspersonen handelen door haar organen. In dit arrest is in het geding of een stichting die prioriteitsaandelen houdt van een vennootschap ook kan besluiten zonder dat daartoe het aantal vereiste bestuursleden aanwezig is en welke regels van vertegenwoordiging er spelen. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: november 1994

Archiefcode: AA19940765

Hoge Raad 17-09-1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC1061) zaaknummer: 15077

besluitvorming meerderheid nietigheid ontslag prioriteitsaandelen

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie