Marloes de Vos (Klaverblad-IZA)


Hoge Raad 2 juni 1995, nr. 15665, ECLI:NL:HR:1995:ZC1740, RvdW 1995, 118 C (Klaverblad/IZA)

In het verkeersaansprakelijkheidsrecht heersen verschillende aansprakelijkheden onder andere afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer indien dit een fietser of voetganger is. In dit arrest is aan de orde in hoeverre een verzekeraar dezelfde voordelen kent die de Hoge Raad aan de directe slachtoffers heeft toegekend. De Hoge Raad ziet geen verschil tussen de 50% en 100%-regel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: januari 1996

Archiefcode: AA19960035

Hoge Raad 02-06-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1740) zaaknummer: 15665

billijkheid causaliteit eigen schuld overmacht regresvordering verzekeraar verkeersaansprakelijkheid verwijtbaarheid

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie