List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit artikel 7:23 BW


Hoge Raad 17 november 2017, nr. 16/04109, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2902, NJ 2017/438 (MBS/Prowi)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.N. Schelhaas

Verschijning: juni 2018

Archiefcode: AA20180482

Hoge Raad 17-11-2017 (ECLI:NL:HR:2017:2902) zaaknummer: 16/04109

7:23 BW bedrog klachtplicht MBS/Prowi schadevergoedingsvordering verjaringstermijn

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie