Kort interview met prof.mr. N.J.H. Huls


Op 18 november 2003 gaf de Tweede Kamer haar toestemming voor de herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. De uitvoering van deze herziening is nu in volle gang. In heel Nederland zal het bureau van Rechtshulp worden opgeheven. Hiervoor in de plaats treedt het ‘Juridisch Loket’. Daarnaast wordt er naar aanleiding van het opheffen van het Bureau Rechtshulp een groot aantal nieuwe sociale advocatenkantoren opgericht. De activiteiten van het Juridisch Loket blijven, anders dan voorheen, beperkt tot informatie en advies. Voor de verdere rechtsbijstand is de advocaat, naar wie in een vroeg stadium verwezen moet worden. Wat waren de motieven voor deze vernieuwing en wat zijn de mogelijke knelpunten in het nieuwe stelsel? Wij praten hierover met professor Nick Huls. Deze rechtssocioloog, verbonden aan de universiteiten van Rotterdam en Leiden, zal in dit interview kritiek leveren op de motivering voor de vernieuwing en zal nader ingaan op de toekomst van het nieuwe stelsel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.M.T. Keukens, C.A. Oudshoorn, H. van der Zwan

Verschijning: november 2004

Archiefcode: AA20040823

bureau voor rechtshulp interview met prof.mr. N.J.H. Huls Juridisch Loket rechtshulp

Overige Rechtshulp

Perspectief Interview