Interview

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

M. Neekilappillai, E.F. Verheul

Post thumbnail Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief | Interview
februari 2014
AA20140146

Cyberzaken bij het gerechtshof Den Haag

Interview met raadsheren Christiaan Baardman en Jan-Willem van den Hurk

De cassatieadvocaat als laatste juridische generalist

Een interview met Philip Fruytier

M.J. De Boeck, A.I. Elvan

Post thumbnail In dit interview met cassatieadvocaat mr. Philip Fruytier staat het werk van de cassatieadvocaat in civiele zaken centraal. Waar houdt de cassatieadvocaat zich dagelijks mee bezig en wat maakt het werk spannend? Daarnaast komen enkele ontwikkelingen op het gebied van cassatie aan bod en wordt een uitstapje gemaakt naar procederen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Perspectief | Interview
december 2023
AA20230994

De geïnterviewde Aernout Rippen

Kort interview met Aarnoudt Rippen die nu werkzaam is bij een gerechtsdeurwaarders & juristenbedrijf in Amsterdam.

Perspectief | Interview
januari 2003
AA20030083

Interview Herman Schoordijk

Herman Schoordijk over arresten lezen, onderwijs geven en zijn nieuwste boek

R. de Graaff, E.F. Verheul

Post thumbnail Afgelopen najaar sprak Ars Aequi met prof.mr. H.C.F. Schoordijk. Bij hem thuis in Goirle ging het onder meer over het lezen van arresten, de staat van het juridisch onderwijs en zijn nieuwste boek.

Perspectief | Interview
januari 2015
AA20150068

Interview met mr. T. Koopmans

A. Ottow, S. van Woensel

Op vrijdag 19 december jl. hebben wij mr. T. Koopmans, rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg, geïnterviewd. De heer Koopmans is achtereenvolgens werkzaam geweest als advocaat (1953-1956), ambtenaar bij het Ministerie van Justitie (1956-1962), juridisch adviseur bij de Raad van de Europese Gemeenschappen (1962-1965), hoogleraar staats- en administratiefrecht (1967- 1978), raadsheer in de Hoge Raad (1978-1979) en vanaf 1979 is hij rechter in het Hof van Justitie. In het artikel komt onder andere het reilen en zeilen van het Hof van Justitie aan de orde en tevens de rol, die het Hof vervult binnen de Europese Gemeenschappen.

Perspectief | Interview
maart 1987
AA19870138

Interview met mr. W.J.M. Berger, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad

W. van den Bergh, E. Huisman

Perspectief | Interview
juni 1986
AA19860427

Kort interview met Adriaan Dorresteijn

Ars Aequi Libri

interview met Adriaan Dorresteijn

Perspectief | Interview
oktober 2002
AA20020793

Kort interview met Hans Schuurbiers

Ars Aequi Libri

Interview met Hans Schuurbiers

Perspectief | Interview
november 2002
AA20020864

Kort interview met Meindert J.F. Stelling

Ars Aequi Libri

Interview met Meindert J.F. Stelling waarbij vooral wordt ingegaan op de Vereniging Juristen voor Vrede.

Perspectief | Interview
juni 2003
AA20030501

Kort interview met prof.mr. N.J.H. Huls

W.M.T. Keukens, C.A. Oudshoorn, H. van der Zwan

Op 18 november 2003 gaf de Tweede Kamer haar toestemming voor de herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. De uitvoering van deze herziening is nu in volle gang. In heel Nederland zal het bureau van Rechtshulp worden opgeheven. Hiervoor in de plaats treedt het 'Juridisch Loket'. Daarnaast wordt er naar aanleiding van het opheffen van het Bureau Rechtshulp een groot aantal nieuwe sociale advocatenkantoren opgericht. De activiteiten van het Juridisch Loket blijven, anders dan voorheen, beperkt tot informatie en advies. Voor de verdere rechtsbijstand is de advocaat, naar wie in een vroeg stadium verwezen moet worden. Wat waren de motieven voor deze vernieuwing en wat zijn de mogelijke knelpunten in het nieuwe stelsel? Wij praten hierover met professor Nick Huls. Deze rechtssocioloog, verbonden aan de universiteiten van Rotterdam en Leiden, zal in dit interview kritiek leveren op de motivering voor de vernieuwing en zal nader ingaan op de toekomst van het nieuwe stelsel.

Perspectief | Interview
november 2004
AA20040823

Kort interview met prof.mr. P.C. Vegter

Ars Aequi Libri

Prof. mr. Paul Vegter is afgestudeerd aan de RuG en gepromoveerd op het terrein van het penitentiair recht. Hij was eerst rechter in Arnhem, is 3 jaar rechter-commissaris geweest, en lid van de kernstaf van de commissie van Traa. Nu is hij, naast bijzonder hoogleraar penitentiair recht op de KUN, tevens vice-president bij het Gerechtshof te Arnhem. In dit gesprek vertelt Vegter over de huidige problemen in de strafrechtspleging. Gaat het strafrecht wel de juiste weg op?

Perspectief | Interview
januari 2004
AA20040083

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond