Knelpunten bij de securering van syndicaatsleningen door gezamenlijke


Schrijver gaat in op problemen die ontstaan indien syndicaatsleningen worden gesecureerd met een gemeenschappelijke (bank)hypotheek. De problemen variëren naar gelang het krediet vorm wordt gegeven als gemeenschappelijke lening of als afzonderlijke leningen. Stilgestaan wordt onder andere bij de vraag of deelgenoten in de hypotheek afzonderlijk tot uitwinning kunnen overgaan, of uitwinning beheer dan wel beschikking inhoudt en bij problemen die rijzen bij toetreding tot en/of uittreding uit het syndicaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Scheffers

Verschijning: januari 1999

Archiefcode: AA19990004

hypotheek syndicaatslening zekerheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel