Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten


Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit.

Zeventien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van hun onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen kijken zij naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst. Niet voor niets staat Law Extra in het teken van verder denken dan het positieve recht. Zo bekijken ze moderne technologie door de bril van de arresten Quint/Te Poel en Kelderluik, gaan ze na of de positieve verplichtingen uit het Marckx-arrest nog voortleven in het meerouderschap en onderzoeken ze of het onderscheid tussen het goederen- en verbintenissenrecht uit Blaauboer/Berlips nog bestaat. Aan de hand van deze en andere bijdragen schetsten zij in deze bundel een rechtsgebiedoverstijgend overzicht van klassieke arresten.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50