Francovich

Toont alle 5 resultaten

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 18 september 2015, nr. 14/00191, ECLI:NL:HR:2015:2723 (Staat der Nederlanden/werkneemster)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2016
AA20160371

juni 1992

Katern 43: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Klassiekers onder de loep (Digitaal boek)

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 09-09-2019

Richtlijnen: 25 jaar later

S. Prechal

Sacha Prechal promoveerde 25 jaar geleden op een proefschrift over richtlijnen, getiteld 'Directives in European Community Law. A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts'. In deze bijdrage blikt ze terug op haar proefschrift en wat er sindsdien op dit gebied is gebeurd.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
oktober 2019
AA20190815

Staatsaansprakelijkheid en het EU-rechtelijk relativiteitsvereiste

Hoe strikt dient dit vereiste te worden toegepast en hoeveel ruimte laat het EU-recht?

S.J. Tans

Post thumbnail Schendingen van EU-recht kunnen zowel op grond van EU- als Nederlands recht tot aansprakelijkheid voor ontstane schade leiden. De EU-voorwaarden van staatsaansprakelijkheid vormen daarbij de ondergrens. Het EU-relativiteitsvereiste wordt geacht soepel te worden toegepast, en dus minder ruimte te laten voor toepassing van de Nederlandse variant. Aan de hand van de uitspraak EnergyClaim plaatst dit artikel daar kanttekeningen bij.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2019
AA20190345

Toont alle 5 resultaten