Kijkt u even recht in de camera alstublieft?


In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op het feit dat er voor verdachten van een strafbaar feit steeds verder afbreuk wordt gedaan aan hun privacy en persoon. De auteur bespreekt hoe volgens hem een belangenafweging moet worden gemaakt tussen opsporing en privacy.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Sackers

Verschijning: December 2006

Archiefcode: AA20060891

opsporing privacy strafbare feiten

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen