Toont alle 6 resultaten

Beslissen met onzekerheid

C.P.M van Houte

Juristen worden geacht gespecialiseerd te zijn in het nemen van moeilijke beslissingen. Veel van die be¬slissingen betreffen situaties met onzekerheid. Het is dan ook op zijn minst verbazingwekkend dat in de juridische opleiding niet of nauwelijks aandacht aan beslissen met onzekerheid wordt besteed.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950025

juni 2006

Katern 99: Rechtseconomie

H.O. Kerkmeester, L.T. Visscher

Nawoord: Het belang van statistiek- en economie-onderwijs aan juridische studenten

H.O. Kerkmeester

Nawoord bij een reactie op een artikel dat ging over de invoering van statistiekonderwijs in de Nederlandse rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1989
AA19890253

Reaktie op: Het belang van statistiek-onderwijs aan juridische studenten

W.W. Mensink

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over statistiekonderwijs bij de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1989
AA19890252

Statistiek en kansrekenen in het strafrecht

R. Meester

Aan de hand van de zaak rondom Lucia de B. wordt de zin en onzin van het gebruik van kansrekening in het strafrecht beschreven.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2007
AA20070675

Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak

H. Pluut, J.M.W. Pool, N. Strohmaier, G.M. Veldt

Post thumbnail Gegeven discussies over de T-shaped lawyer en de aandacht voor Empirical Legal Studies, pleiten wij in deze bijdrage voor versterking van het empirische profiel van rechtenstudenten met basiskennis van statistiek. Enerzijds om de aannames waar het recht op berust te kunnen toetsen en de uitwerking van het recht beter te begrijpen. Anderzijds vanwege het belang van data voor de rechtspraktijk.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2021
AA20210087

Toont alle 6 resultaten