Toont alle 5 resultaten

Juridische determinanten van een nieuw voedselbeleid

A.G. Castermans, C.P.L. van Woensel

Post thumbnail De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onlangs geadviseerd over een nieuw Nederlands voedselbeleid. Hoewel de Raad het wereldwijde voedselvraagstuk en de positie van de Nederlandse multinationale ondernemingen in brede zin bespreekt, reflecteert hij niet op de rol van het recht in een nieuw voedselbeleid. Hoe geven bedrijven zelf al vorm aan hun verantwoordelijkheid? En op welke juridische vragen zoeken bedrijven een antwoord? De regering zal aan deze vragen niet voorbij kunnen gaan.

Rode draad | Voedsel & Recht
November 2014
AA20140857

Juni 2006

Katern 99: Rechtseconomie

H.O. Kerkmeester, L.T. Visscher

Mensenrechten in bedrijf

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011, een nieuwe hoeksteen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

A.J.A.J. Eijsbouts

Post thumbnail Met de unanieme steunverklaring in 2011 door de VN Mensenrechtenraad aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de opname van de tot die principes behorende corporate responsibility to respect human rights in de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het politiek en juridisch complexe gebied van de relatie tussen ondernemingen en mensenrechten. Deze UN Guiding Principles hebben een jaar na hun totstandkoming al belangrijke invloed gehad op het gebied van de regulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in bredere zin, ook in EU-verband. In dit artikel worden context en inhoud van deze belangrijke mijlpaal op het gebied van mensenrechten en MVO in vogelvlucht beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2012
AA20120812

MVO-schendingen in handelsketens: transparantiewetgeving, helemaal zo slecht nog niet

A.L. Vytopil

Op 26 juni 2015 promoveerde Louise Vytopil aan de UU met het proefschrift Contractuele controle in de handelsketen: over maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedragscodes, contracten en (het vermijden van) aansprakelijkheid. Promotoren waren prof.mr. A.L.M. Keirse en prof.mr. M.L. Lennarts. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2016
AA20160142

Sociale rechtvaardigheid: de bijdrage van het privaatrecht

E.H. Hondius

Kinderarbeid in India, de Spaanse tomatenpluk door illegalen uit Afrika, de vervaardiging van onder­delen van iPhones in China – het zijn even zovele vormen van onmaatschappelijk ondernemen. Valt daar – behalve via het publiekrecht – privaatrechtelijk iets aan te doen? Op deze vraag gaat Ewoud Hondius in in zijn column van deze maand.

Opinie | Column
Maart 2013
AA20130197

Toont alle 5 resultaten