Katern 92: Gezondheidsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): W.R. Kastelein

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AAK20045055

jeugdzorg meldplicht klachtencommissie recht op leven verschoningsrecht arts waarheidsvinding wijziging Wet orgaandonatie zorgstelsel

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht