jeugdzorg

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

De Jeugdwet

Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Deze wet zal het stelsel van jeugdzorg ingrijpend wijzigen. Daarmee komt de regie in handen van de gemeente. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving. Bij de nieuwe wet zijn echter serieuze kanttekeningen te plaatsen. Daarbij springt in het oog dat de meeste met mensenrechten samenhangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140443

De Jeugdwet

A.H.W.M. van Beuningen

Op 14 maart is de Jeugdwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze treedt op 1 januari 2015 in werking. De wet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en effectiever te maken en voorziet in de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar de gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze bijdrage wordt de Jeugdwet nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2014
AA20140653

De ondertoezichtstelling herzien – snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen

M.R. Bruning

Post thumbnail De overheid bemoeit zich met gezinnen als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van een minderjarige en vrijwillige hulp geen optie (meer) is. In deze bijdrage wordt, aan de hand van de voorstellen met betrekking tot de ondertoezichtstelling in het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen – momenteel aanhangig in de Eerste Kamer – geschetst dat snel(ler) ingrijpen in gezinnen om kinderen te beschermen in het huidige klimaat belangrijker is geworden in verhouding tot het recht op een ongestoord gezinsleven. Daarbij worden verschillende voorstellen tot wijziging van de huidige regeling van ondertoezichtstelling kritisch besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2011
AA20110779

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een ex-ante beleidsevaluatie van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

S. Stellaard

Het jeugdzorgbeleid in de afgelopen decennia onderzocht. Daarbij staat voorop het pleidooi voor het innemen van een langetermijnperspectief bij het doorgronden van beleidsproblemen zoals in de jeugdzorg. Sharon Stellaard heeft vanaf 1989 tot nu gekeken welke wets- en beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. Daarbij gaan er verschillende dingen niet goed en doen zich een repetitief en een […]

Enkele wensen in het familie- en jeugdrecht

P. Vlaardingerbroek

Post thumbnail

Er valt altijd wel wat te wensen en dat geldt ook voor de wetgeving op terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. De wetgeving in Nederland lijkt ‘top of the bill’. Toch zijn er bij nadere beschouwing nog wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Paul Vlaardingerbroek noemt er in deze korte bijdrage enkele.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
februari 2010
AA20100078

Golvenhoge ambities

C. Kelk

Zeilmeisje Laura wilde als jongste de wereld over zeilen. Haar ouders vonden het prima, de rechter niet. Terecht?

Opinie | Column
oktober 2010
AA20100692

Is de (rechts)positie van de minderjarige in de nieuwe Wet op de jeugdzorg daadwerkelijk verbeterd?

P. Ros, D. Sol

Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. Daarmee is de rechtspositie van de minderjarige weliswaar versterkt, maar er blijft reden voor kritiek. Alle jeugdzorg achter n loket lijkt efficint, maar onder omstandigheden kan het recht op jeugdzorg een relatief recht blijken te zijn. Pure winst is dat probleemjongeren door een aangekondigde wetswijziging niet meer in de strafrechtelijke justitile jeugdinrichtingen terecht komen. De nieuwe wet zal echter door het bestuursrechtelijke karakter van de indicatiestellingen en de hoge (administratieve) werkdruk met een gebrek aan een uniforme werkwijze, ernstige incidenten niet steeds kunnen voorkomen. Bovendien lijkt het hoog tijd dat de medewerkers van jeugdzorg aansluiting vinden bij de wet BIG. De competentie van de kinderrechter is weliswaar een goede keuze, maar hij dient als bestuursrechter, op grond van de materile normen in de nieuwe wet, voller dan slechts marginaal te toetsen. Tenslotte dreigt er door een wetswijziging een dubbele rechtsingang te ontstaan bij omgangsaangelegenheden na echtscheiding.

Verdieping | Studentartikel
april 2006
AA20060239

Jeugdzorg als mensenrecht

S. Meuwese

Kinderen en jongeren met problemen en die in de problemen zitten hebben recht op hulp. Ja, toch? Maar is dat jeugdzorg-recht nu ook een mensenrecht, een basaal recht voor alle jeugdigen? En de ouders van deze jongeren dan; hebben die ook recht op steun en hulp bij het opvoeden van kinderen? Is opvoedhulp dan ook een mensenrecht? En geldt die opvoedhulp dan voor het opvoeden van alle kinderen, de kinderen met en zonder problemen? Wanneer gaat hulp over in aantasting van de privacy, want dat is toch ook een mensenrecht? 100 jaar geleden werden de eerste versies van de kinderbeschermingswetten aangenomen door het parlement. Er is veel veranderd in de loop van de 20ste eeuw in de manier waarop kinderen worden opgevoed. Maar vragen over recht en hulp en het onderling verband tussen beide begrippen staan nog steeds volop ter discussie, nu vooral vanuit het perspectief van de mensenrechten. Er ligt sinds 30 maart 2001 een voorontwerp van een Wet op de Jeugdzorg op tafel, waarin het recht op jeugdzorg onder allerlei voorwaarden en beperkingen erkend wordt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2002
AA20020022

december 2007

Katern 105: Penitentiair recht

M.M. Boone

juni 2002

Katern 83: Personen- familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

december 2003

Katern 89: Personen- familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

september 2004

Katern 92: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond